I-Cart

moduł instalowany na nakładce wózka sklepowego I-Cart lub urządzeniu mobilnym (tablet, smartfon). Służy do obsługi selfskaningu na w/w urządzeniach.

 Obsługuje wiele języków oraz komunikację z klientem dzięki zaawansowanemu syntezatorowi mowy. 

 Pozwala na  dodawanie i usuwanie towarów z koszyka przy pomocy wbudowanego skanera, aparatu w telefonie lub ręcznie. Posiada opcję sprawdzarki cen oraz wyszukiwarki produktów. Umożliwia przekazywanie bezprzewodowe zawartości koszyka do HT-Self Checkout. 

Pracuje w kilku trybach: Offline, Online i Uproszczonym. 

 W trybie offline pracuje na okresowo aktualizowanej (bezprzewodowo) bazie danych produktów z cenami i kodami EAN. 

 W trybie online pracuje z pobieranymi na bieżąco danymi (Wifi i dostęp do danych obiektu handlowego lub baza w chmurze na smartfonie). 

 W trybie uproszczonym nie posiada bazy produktowej a jedynie zapisuje kody EAN towarów w koszyku w celu ich przekazania do programu HT-Self Checkout.